Balya Belediye Başkanlığı Kiralama İlanı
EK'te nitelikleri belirtilen taşınmaz malların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.madddesi uyarınca Açık Teklif (Artırma) Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Balya Belediye Başkanlığınca teşekkül edecek Komisyonca (Belediye Encümenince) Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz