İmar Hizmetleri

İmar Durumu Belgesinin Alınması
Arsanızda yapacağınız binada kaç kata kadar izin verildiğini ve ne tür bir bina olabileceğini öğrenmek için İmar Durumu Belgesi alınır. 
Gerekli belgeler
1- Dilekçe 
2- Son Tarihli Tapu 
3- Çap 

İnşaat Ruhsatı almak için 
1- Dilekçe 
2- Son Tarihli Tapu 
3- Çap 
4- İmar Durumu
5- Jeolojik Rapor 
6- Zemin Etüt Raporu 
7- Plankote
8- Harita Mühendisliğinin hazırladığı Aplikasyon Krokisi 
9- 5 Takım Mimari Proje 
10- 5 Takım Statik Proje 
11- 5 Takım Tesisat ve Isı Yalıtım Projesi 
12- 5 Takım Elektrik Projesi 
13- Binada asansör varsa Asansör Projesi 
14- Sürveyan Belgesi 
15- Proje sorumlularının Fenni Mesuliyet Belgesi 
16- İnşaat sorumlularının noter tasdikli taahhütnamesi belgeleriyle Belediyeye müracaat edilir. 

İnşaat Ruhsatı İki Aşamada Verilir 
1- Temel Ruhsatı 
2- Temel Üstü Ruhsat
Binanın inşaat ruhsat süresi 5 yıldır. En az iki yıl içerisinde Temel Üstü Ruhsatının alınması gerekir. Eğer alınmamışsa ruhsat süresi dolmadan Ruhsat Yenilenmesi şarttır. Aynı işlem beş yıl içerisinde bitirilmeyen ve Yapı Kullanma almayan binalar içinde geçerlidir. Aksi takdirde ruhsat hükümsüz sayılır. 

İnşaat Yapımı Esnasında Alınacak Tedbirler 
İnşaata başlamadan arsanızın etrafının, çalışanların dışında kimsenin girmesini engelleyecek şekilde bariyerlerle çevrilmesi gerekmektedir. Hafriyat yaparken çevreyi kirletmemeye dikkat edilmelidir. Temel üstü aşamasına gelmeden çevre duvarlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde temel üstü ruhsatı verilmeyecektir. İnşaatla ilgili bütün güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

Yapı Kullanma Belgesi Almak İçin 
Dilekçe, Tapu ve Mimari Proje ile Belediyeye müracaat edilir. Yapı kullanma izni verilmesi için 5 Yıl içerisinde binanın tamamının bitmiş olması gerekmektedir. Eğer binada kaçak bir işlem ve eksiklik varsa yapı kullanma izni verilmez. 

Bina Yıkım Ruhsatı 
Bina yıkmak için öncelikle binanın tamamen boşaltılmış olması gerekir. Binanın eski eserlerle ilişkisinin olmaması gerekir. Eğer varsa Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumunun onayının olması gerekir. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaattan sonra İmar alınacak su, elektrik ve emlak ilişki kesme belgelerinin onaylatılmasından sonra Fenni Sorumlu gözetiminde binanın yıkımına izin verilir. 

Harita ve Kadastro İçin İstenen Belgeler 
İfraz (Ayırma), tevhit (Birleştirme), parselasyon, yola terk gibi imar uygulamalarından istenenler; 
Tapu, Çap, İmar Durumu ve Dilekçe

Soru ve Görüşleriniz