Başkan'dan Mesaj
Değerli Balyalılar,
    Günümüzde, kamu kurumlarında temel amaç, topluma en iyi hizmeti en verimli ve en etkin şekilde sunacak strateji ve yöntemlerin geliştirilerek hedef ve amaçlara ulaşılmasıdır. Bu da ancak çok hızlı değişen dünyada bu değişimlere karşı kurumların ayakta durabilmesi için uzun dönemli vizyona sahip olmaları ve bu uzun dönemli perspektif ile gerekli stratejilerin belirlenerek uygulamaya konmasıyla mümkündür. Stratejisi olmayan bir kurum, önünü göremeyen ve yönü olmayan bir kurumdur. Günlük rutin çalışmalar, uygun ve ahenkli bir hedef oluşturamaz. Stratejik planlar yoluyla gelecek etkilenebilir ve geleceğe yön verilebilir. Bu anlayışla Balya'nın ve Balya da yaşayan herkesin sadece bugününü değil gelecekteki ihtiyaçlarına da bugünden başlayarak cevap verebilecek, yarının sorunlarına da çözüm üretebilecek bir çalışmanın ifadesi olarak görülmelidir. Yerel yöneticilerin, planlamasında ve sonraki performansında en etkili yöntem sorunları belirlemek ve çözüm üretmekte halkla birlikte çalışmaktır.     
    Çalışmalarımızı; yüz yüze görüşmelerimiz, vatandaş anket çalışmalarımız, çalışan anket çalışmalarımız, dış paydaş anket çalışmaları, belediyemiz hizmetlerinden doğrudan ya da dolaylı olumlu ya da olumsuz etkilenen, hizmetlerimizi yerine getirirken belediyemizi etkileyen birlikte çalıştığımız iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak katılımcı bir yaklaşımla sürdürmekteyiz. Tüm vatandaşlarımızın yanında olacağımız, çevre değerlerini ve doğal kaynaklarını koruyan, akılcı yöntemlerle gelecek kuşakların da hak ve yararlarını göz önünde bulunduran, sürdürülebilir kent politikası ile değişimi yöneterek, yenilikçi ve özgün nitelikleri öne çıkan bir Balya olmak için var gücümüzle çalışacağız.


Soru ve Görüşleriniz