Satış İhaleleri için tıklayınız...

DUYURULAR

 • 12 TEMMUZ
  Balya İlçesi Enverpaşa Mahallesi 290 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

          Balya İlçesi Enverpaşa Mahallesi 290 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.05.2023 tarih ve 456 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

          Belgeler EK'te sunulmuştur.

 • 06 HAZİRAN
  Balya - Kayalar Mahallesi Tahdit Askısı
      4342 Sayılı Mera Kanununa göre, Balya İlçesi Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera / yaylak / kışlak / otlak ve çayırların tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanmış olup, İl Mera
  Komisyonu'nun 12.05.2023 tarih ve 1058 sayılı Mera Komisyon Kararı uyarınca çalışmaların sonuçlarını gösterir Tespit ve Tahdit Askı İlanı Cetveli ile ekleri duyuru eklerinde mevcuttur.
      Yazımızın tebliğinden itibaren askı süresi içerisinde itirazda bulunulmaması durumunda tespit - tahdit çalışmaları sonuçları kesinleştirileceğinden, askıya çıkarılarak ilan edilen belgelerin Belediye
  Başkanlığınız tarafından incelenmesi, konu ile ilgili itirazınız söz konusu ise belgeleri ile 30 günlük askı süresi olan 05.06.2023 - 05.07.2023 tarihleri arasında Mera Komisyonu Başkanlığına itirazda
  bulunulması gerekmektedir.
      
 • 31 MAYIS
  Her Kurban Lösemili Çocuklara Can
  Her kurban lösemili çocuklara can!

  Diyanet İşleri Başkanlığı Yüce Allah’a yakınlaşmak amacıyla gerçekleşen kurban ibadetlerinin mali bir ibadet olduğu için vekâleten yapılabileceğine dair cevaz veriyor ve “Dinimiz gereğince kurbanın rüknü; kurban kesilerek kanın akıtılmasıdır” şeklinde açıklıyor.

  LÖSEV olarak 14 yıldır sizin için et kombinalarına gidiyor, vekâleten kurban kesimi yaptırıyor, etini lösemili ve kanserli çocuklarımıza, ailelerine ve yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz. Sözel ya da yazılı verebileceğiniz vekâlet, kurban ibadeti için yeterlidir. Kesimler kurbanlık vasfına haiz küçükbaş veya büyükbaş olarak en modern kesimhanelerde, dini esaslara uygun şekilde Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde yerine getirilirken kurbanın eti, derisi ve tüm organları da değerlendirilmektedir.

  Kesilen kurban etlerinin bir kısmını dinlendirerek bayramdan hemen sonra, diğer kısmını ise kesen kurumlara emanet ederek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde lösemili ve kanserli çocuklarımızla beraber ailelerine ve ihtiyacı olan yetişkin kanser hastalarına dağıtılıyor

  Ayrıntılı bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz.

  https://www.losev.org.tr
 • 16 EYLÜL
  BANKA PROMOSYON İHALE İLANI
  23.09.2022 CUMA GÜNÜ SAAT 11:00 'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN BANKA PROMOSYON İHALESİ İLAN METNİDİR.
 • 16 EYLÜL
  BANKA PROMOSYON İHALE İLANI
  23.09.2022 CUMA GÜNÜ SAAT 11:00 'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN BANKA PROMOSYON İHALESİ İLAN METNİDİR.

Soru ve Görüşleriniz