Satış İhaleleri için tıklayınız...

DUYURULAR

 • 15 KASIM
  İlan Askı Tatlıpınar RES-GES
      Karesi ve Balya ilçeleri Tatlıpınar mevkiinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı (RES-GES) Belediyemizin 05.10.2023 tarihli ve 66 sayılı meclis kararında belirtilen ada ve parsellere ait 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2023 tarihli ve 1001 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiş olup; 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar İmar Yönetmeliğine göre EK'te yayınlanmıştır. 
 • 31 EKİM
  İlan Askı
  Balıkesir ili Balya ilçesi Enverpaşa Mahallesi ve Kocacami Mahalelerinde İmar Uygulama sahasına ait imar sıralı dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları Ek'te sunulmuştur
 • 28 EYLÜL
  Kiralama Ve Satış İlanları

      Balya İlçesi Müstecap, Yaylacık ve Koyuneri Mahallelerimizden mülkiyeti belediyemize ait toplam 8 adet tarla (Detaylı bilgiler EK'te yer almaktadır.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden (16.10.2023) itibaren (3) üç yıllığına kiraya verilecektir. 

      Mülkiyeti Belediyemize ait Kayalar Mahallesi 135 ada 1 Parsel, 915,09 m² bahçeli kargir lojman , 22.09.2023 tarih ve 127 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 11.10.2023 tarihinde Balya Belediyesi Meclis toplantı Salonunda 980.000,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. (Detaylı Bilgi EK'te Yer Almaktadır.)

      Mülkiyeti Belediyemize ait Çalova Mahallesi 134 ada 2 Parsel 1.200,18 m² arsa, 134 ada 3 Parsel 1.200,40 m² arsa, 134 ada 4 Parsel 1.240,42 m² arsa, 134 ada 5 Parsel, 1.275,29 m² arsa  22.09.2023 tarih ve 126 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 10.10.2023 tarihinde Balya Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda EK'te yer alan satış bedelleriyle satılacaktır. (Detaylı Bilgiler EK'te Yer Almaktadır.)


  Taliplerin Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracat etmeleri gerekmektedir. İlan Olunur.

 • 12 TEMMUZ
  Balya İlçesi Enverpaşa Mahallesi 290 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

          Balya İlçesi Enverpaşa Mahallesi 290 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.05.2023 tarih ve 456 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

          Belgeler EK'te sunulmuştur.

 • 06 HAZİRAN
  Balya - Kayalar Mahallesi Tahdit Askısı
      4342 Sayılı Mera Kanununa göre, Balya İlçesi Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera / yaylak / kışlak / otlak ve çayırların tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanmış olup, İl Mera
  Komisyonu'nun 12.05.2023 tarih ve 1058 sayılı Mera Komisyon Kararı uyarınca çalışmaların sonuçlarını gösterir Tespit ve Tahdit Askı İlanı Cetveli ile ekleri duyuru eklerinde mevcuttur.
      Yazımızın tebliğinden itibaren askı süresi içerisinde itirazda bulunulmaması durumunda tespit - tahdit çalışmaları sonuçları kesinleştirileceğinden, askıya çıkarılarak ilan edilen belgelerin Belediye
  Başkanlığınız tarafından incelenmesi, konu ile ilgili itirazınız söz konusu ise belgeleri ile 30 günlük askı süresi olan 05.06.2023 - 05.07.2023 tarihleri arasında Mera Komisyonu Başkanlığına itirazda
  bulunulması gerekmektedir.
      

Soru ve Görüşleriniz