Ilıca Mahallesi Metruk Bina Yıkımı
İlçemiz Ilıca mahallesi, 121 ada, 18 parsel nolu taşınmazda bulunan binanın yıkılmasına Belediyemiz Encümeninin 13.06.2024 tarih ve 65 sayılı kararları ile de karar verilmiş olup, yapıda ikamet eden
olmadığından, yıkım tebliğleri 25.06.2024 tarihinde asılmış olup ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden Belediyemiz İnternet sayfasında 26.06.2024 tarihinden itibaren bir ay süreli ilan
edilecektir.

İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz