İlan Askı Tatlıpınar RES-GES
    Karesi ve Balya ilçeleri Tatlıpınar mevkiinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı (RES-GES) Belediyemizin 05.10.2023 tarihli ve 66 sayılı meclis kararında belirtilen ada ve parsellere ait 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2023 tarihli ve 1001 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiş olup; 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar İmar Yönetmeliğine göre EK'te yayınlanmıştır. 

İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz