Balya İlçesi Enverpaşa Mahallesi 290 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

        Balya İlçesi Enverpaşa Mahallesi 290 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.05.2023 tarih ve 456 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

        Belgeler EK'te sunulmuştur.


İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz