Yıkım Duyurusu

İlçemiz ENVERPAŞA Mahallesi, 50KIVD pafta, 131 Ada, 24 Nolu Parselde bulunan Safinaz Eda KARABULUT’a ait eski metruk İki katlı Ahşap ev için düzenlenen Mail-i İnhidam Raporunda, Söz konusu İki katlı Ahşap binanın Zemin+1.kattan oluştuğu, bakımsızlık sebebiyle çatısının göçtüğü kapı ve pencerelerinin kırıldığı, boya ve sıvalarının tamamen döküldüğü duvarlarının bazı kısımlarının yıkıldığı ve yapının tamamen harabe durumda olduğu, mal ve can güvenliği açısından tehlike arz ederek, çevre sağlığı ve kent estetiği açısından kötü görünüm meydana getirdiği, ve bu yapının mahalle sakinleri tarafından şikayete mahal verdiği tespit edilmiş;  bu tehlikenin de ancak yapı yıkıldığında ortadan kalkacağı görüşüne varılmış olup, Encümenimiz söz konusu yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 39.ve 40. Maddeleri gereğince yıkılmasına, yapı sahibine tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün süre verilmesine, bu süre içerisinde yapı sahibi tarafından yapıdaki kayda değer eşyalarının boşaltılmasının, Elektrik ve Su abone bağlantılarının kesilmesi işlemlerinin yapılmasına, bu tehlikenin yapı sahibi tarafından kaldırılmasına; eğer yapı sahibi tarafından yıkım yapılmazsa, yıkım işleminin Belediyemizce yapılarak masrafların %20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 

Soru ve Görüşleriniz