Temizlik İşleri Müdürlüğü
Tolga KILIÇ

Özgeçmiş

04 Ocak 1985 Balıkesir doğumludur.

İlk ve orta öğrenimini Balıkesir’ de tamamladıktan sonra 1999 yılında girdiği Balıkesir Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulundan 2003 yılında Muhabere Astsubayı olarak mezun olmuştur.Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır.

2014 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde Muhabere Astsubayı olarak görev yapmıştır.2014 yılında Balıkesir Balya Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve başlamıştır. 2015 yılı itibari ile memur kadrosuna atamasına müteakip Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmiştir. 2016 yılı Ocak ayı itibariyle Temizlik İşleri Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Müdürlük Bilgisi

        Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Çevre Kanunu ve İlgili diğer mevzuat dahilinde ilçemiz temizlik hizmetlerinin yapılması ve Belediyemizin çevre korumasıyla ilgili işlerin yürütülmesi görevlerini ifa eder.

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü 1 müdür,  1 kadrolu işçi, 15 hizmet alımı personeli ile hizmet vermektedir. Birimimizin sorumluluk alanları ve başlıca çalışmalarımız şunlardır;

Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazaryerleri cadde ,sokak ve meydanların yıkanması işleminin yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlamak. Bu amaçla çalışma plan ve programını belirlemek ve yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini takip etmek.Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak/caddelerin ve pazaryerleri cadde,  sokak ve meydanların yıkanması işlem ve çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip etmek .Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak .İlçe genelinde tüm cadde ve sokakların süpürülmesi ve katı atıkların toplanarak nakledilmesini sağlamak.Kent içindeki cadde, sokak ve meydanların yıkanmasını sağlamak.Kent içindeki boş arsaların temizlenmesini yapmak.Sahipsiz eski ev eşyaları ve moloz gibi atıkların ayrı toplanması ve nakledilmesini sağlamak. İlçe içinde tüm çöp konteynırlarının her türlü tamiratının yapılmasını sağlamak.Mevcut kamu kuruluşlarının çöp konteynır taleplerinin karşılamak ve kırılan çöp konteynırlarının bakımı ve onarımını yapmak.İbadethane  ve okulların temizliğini program dahilinde yapmak,Vatandaşlardan gelen şikayetlerin sonuçlandırılmasını sağlamak.Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak.Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimler sonucunda, kirlenmeye sebep olduğu belirlenen kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak,Çevre ile ilgili her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara, diğer müdürlüklerle koordineli olarak çözüm bulmak.Hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, gerekli önlemleri aldırmak.Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.Müdürlük ile ilgili gerek kendi birimine ve gerekse kent sistemine gelen şikâyetlerle ve taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak.Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen standartlar dahilinde uzaklaştırılmasını veya bertarafını sağlamak,Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,Kurban kesimi yerlerine su verilmesi, atıklarının toplaması ve temizlik hizmeti sunmak.Tüm bu hizmetler ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlamak.Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında oluşturulan uygulama planı çerçevesinde ilçe genelinde bulunan konut, işyeri, alışveriş merkezi, market ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında idari yaptırım uygulamak.Atık pillerin, "Atık Pil ve "Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.Atık yağların kontrolü yönetmeliği gereği; faaliyetleri sırasında yönetmeliğin madde 4;d fıkrasında sayılan atık yağların oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, bu atıkların lisanslı taşıyıcılar tarafından alınarak bertarafını sağlamak, bunun için sözleşmeler yaptırmak, uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulamak.Atık araç lastiklerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü,geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının envanterlerini oluşturarak, çevreye olan ve/veya olabilecek her türlü olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve kirliliğin önlenmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak.4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek.Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

HABERLER


  • Mezarlık Alanlarının Daha Temiz Olması İçin Özveriyle Çalışıyoruz

        İlçe merkezimiz ve mahallelerimizde mezarlıklarda baharla birlikte bakım onarım işleri ile temizlik, budama ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdık.

    DEVAMINI OKU
  • ÇÖP KAMYONU YANGINI

    İlçe merkezimizde Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerimiz tarafından çöp toplama esnasında kasada çıkan yangın itfaiye ve belediye personelimizin müdahalesi ile söndürüldü.Çıkan yangında her hangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmaması bizleri sevindirdi.Küçük ihmaller büyük sonuçlar doğurur. Bu nedenle siz kıymetli hemşehrilerimizden konteynerlere sönmemiş sigara izmariti ve kül atılmaması hususunda duyarlı davranarak bizlere destek olmanızı rica ediyoruz.

    DEVAMINI OKU

Soru ve Görüşleriniz