Zabıta Amirliği
Cenk TARTAR

Özgeçmiş

1980 yılı Balıkesir ilinde doğdu.

İlk ve orta ve lise öğrenimini Balya ilçesinde tamamladıktan sonra 1997 yılında Balya Atatürk Çok Programlı lisesinden mezun olmuştur.

2000-2008 yılları arasında TSK'de askeri personel olarak görev yaptıktan sonra, 1 Eylül 2008 yılında Balya Belediye Başkanlığında Zabıta Memuru olarak göreve başlamıştır.

Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Yerel yönetimler programı ve İktisat Fakultesi Kamu Yönetimi mezunu olup, Balya Belediye Başkanlığı Zabıta Amiri ve Evlendirme Memuru olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.


Müdürlük Bilgisi

Belediyemiz tarafından yasalarla belirlenen kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılması sürecinde oluşabilecek aksaklıkları ve sorunları, Belediyenin beşeri ve maddi olanaklarını en iyi biçimde kullanarak gidermek ve halen yürürlükte olan;5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun üye Yönetmeliği İdari Fenni Zabıta Yönetmeliği, Sağlık Zabıta Yönetmeliği, Kent Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği ve diğer yasal düzenlemelerle birimimize verilen yetkiler çerçevesinde Belediye menfaatlerini, aynı zamanda kamu menfaatlerini korumak; zamanında, tatmin edici, kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet yürüterek bu sayede şehir halkının esenlik, huzur ve sükûnunu temin etmektir. Belediyemiz Zabıta Amirliği 1 müdür, 1 memur ve 4  hizmet alımı personeli ile hizmet vermektedir.

Amirliğimizin sorumluluk alanları ve başlıca çalışmalarımız şunlardır;

Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirme2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmekKorunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. Fen işleri elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

HABERLER


 • 2024 YILI TERAZİ BEYAN DUYURUSU

       Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre (Periyodik muayenelerin ilanı, müracat zamanı ve sorumluluklar) 2024 yılı periyodik muayene beyan verme süresi 02.01.2024 - 29.02.2024 tarihleri arasında gerekli müracatlar Zabıta Amirliğine yapılacaktır.

  DEVAMINI OKU
 • 2023 YILI TERAZİ BEYAN DUYURUSU

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre (Periyodik muayenelerin ilanı, müracat zamanı ve sorumluluklar) 2023 yılı periyodik muayene beyan verme süresi 02.01.2023 - 28.02.2023 tarihleri arasında gerekli müracatlar Zabıta Amirliğine yapılacaktır.

  DEVAMINI OKU
 • Sel Baskınlarına Karşı Tüm Ekiplerimiz Sahada

  Balya Merkez ve köylerimizde meydana gelen yağış nedeniyle ev ve sokaklarda zarar gören bölgelere hemen müdahale edildi. Tüm ekipler ile sahada çalışmalar başlamıştır.

  DEVAMINI OKU
 • 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ve Kütüphaneler Haftası

      Başkanımız Orhan GAGA, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ve Kütüphaneler Haftası sebebiyle ilçemiz Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen programa katılarak kıymetli öğrencilerimiz ile bir araya geldi. …

  DEVAMINI OKU
 • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

      Balya'lı emekçi kadınlar için için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle ''Kadın Olmak'' konusu adı altında Konuşmacı Araştırmacı Yazar Behiç İSTANBULLUOĞLU ve Konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Yonca ALTINDAL'ın katılımlarıyla 8 Mart 2022 Salı günü Saat 14:00'da Balya Çok Amaçlı Salonda panel düzenlendi.

  DEVAMINI OKU

Soru ve Görüşleriniz