Eğitim Hizmetleri

    Toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan çocuklarımız ve gençlerimizi, çağın hastalığı olarak tanımlanan teknoloji bağımlılığından kurtaracak, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunacak, ilgi alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlayıp beceri kazandıracak programları hayata geçirmeyi kendimiz için bir görev ve önemli bir hizmet sayıyoruz.

    İnanıyoruz ki; zihinsel ve bedensel olarak iyi yetişmiş, çağdaş bilgiyle donanmış, teknolojiye hâkim, tarih bilincine sahip, geleceğe olan inancı sağlam bir genç nesil, o ülkenin en büyük hazinesidir. Sorumluluklarını bilen, kültürel değerlerine bağlı, kendine güveni olan bir gençlik, yarınlarımızın teminatı olacak; ülkemizi, gelişmiş ülkeler arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe taşıyacaktır..

  Anılan hedeflere ulaşmak üzere; çocuklar, gençler ve yetişkinler, özellikle de cinsiyete dayalı toplumsal eşitlik anlayışımız gereği kadınlarımız için ayrı ayrı eğitim programları düzenlenmektedir.

Soru ve Görüşleriniz