Sosyal Hizmetler
Balya Belediyesi sınırlarında toplumsal eşitliği gerçekleştirmeye, toplumsal eşitlik yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak dezavantajlı grupların karar alma süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalar yürütmek,
Belediye stratejik plan, performans programları ve bütçesinin başta cinsiyet eşitliği dikkate alınarak toplumsal eşitliğe uygun ve yerel STK’lar ile birlikte hazırlanmasını sağlamaya çalışmak,
Toplumsal eşitliğinin belediye hizmet, plan ve programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık yaratmak amacı ile çalışmalar planlamak ve uygulamak,
Dezavantajlı gruplara yönelik toplantılar organize ederek katılım, insan hakları, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, ayrımcılık, çocuk hakları vb. konularda halkı bilgilendirici çalışmalar yapmak,
Sosyal dışlanma, fırsat eşitliği ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik projeler geliştirmek, bunun belediyede uygulanmasını sağlamak.

Soru ve Görüşleriniz