Satış İhaleleri için tıklayınız...

DUYURULAR

 • 21 EYLÜL
  Balya Belediye Başkanlığı Kiralama İlanı
  EK'te nitelikleri belirtilen taşınmaz malların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.madddesi uyarınca Açık Teklif (Artırma) Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Balya Belediye Başkanlığınca teşekkül edecek Komisyonca (Belediye Encümenince) Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 • 21 EYLÜL
  Kiralama İlanı
  EK'te nitelikleri belirtilen taşınmaz malların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.madddesi uyarınca Açık Teklif (Artırma) Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Balya Belediye Başkanlığınca teşekkül edecek Komisyonca (Belediye Encümenince) Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 • 02 EYLÜL
  4-5-6 Eylül Kurtuluş Şenlikleri Programı
  4-5-6 Eylül Kurtuluş Şenlikleri Programı
 • 21 MAYIS
  Kayalar Mahallesi'nde bulunan taşınmazların satış ihale tarihi
  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2021 Tarihli ve 7576 Sayılı Genelgesi ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü Saat 19:00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi Günü Saat 05:00'e kadar sürecek olan tam kapanma dönemi sona erdiğinden yapılacak olan arsa vasıflı taşınmazların satışı, 2886 Sayılı yasa hükümleri gereğince açık arttırma suretiyle 09.06.2021 Çarşamba Günü Saat 14:00'da Balya Belediyesi Meclis Salonun'nda yapılmasına, ihaleye katılacak olan ve mahallinde ilan edilerek duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir
 • 21 MAYIS
  Kayalar Mahallesi'nde bulunan taşınmazların satış ihale tarihi
  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2021 Tarihli ve 7576 Sayılı Genelgesi ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü Saat 19:00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi Günü Saat 05:00'e kadar sürecek olan tam kapanma dönemi sona erdiğinden yapılacak olan arsa vasıflı taşınmazların satışı, 2886 Sayılı yasa hükümleri gereğince açık arttırma suretiyle 09.06.2021 Çarşamba Günü Saat 14:00'da Balya Belediyesi Meclis Salonun'nda yapılmasına, ihaleye katılacak olan ve mahallinde ilan edilerek duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir

Soru ve Görüşleriniz