Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Yüksel ÖZKAN

Özgeçmiş

22.04.1976 Balıkesir ili Gönen ilçesi doğumludur.   
İlk ve orta öğrenimini Koyuneri'nde tamamladıktan sonra Muharrem Hasbi lisesinden mezun olmuştur.  
1998 yılında Uzman Jandarma Okulu, 2007 yılı Jandarma Meslek Eğitimi programı ön lisans, 2012 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans, 2017 yılı Ahmet Yesevi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans, 2020 yılı Açık öğretim fakültesi Yerel Yönetimler ön lisans bölümünden mezun olmuştur.
1998-2013 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesinde çalışmıştır. 2013 yılında Balya Belediye Başkanlığında Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ile Şef kadrosuna atanmıştır. Halen Destek Hizmetleri Müdür Vekili olarak Balya Belediye Başkanlığındaki görevini sürdürmektedir. 
            Evli ve iki çocuk babasıdır.

Müdürlük Bilgisi

        Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6360 Sayılı Kanuna ek olarak 14.03.2014 tarih ve 6447 sayılı “12/11/2012 Tarihli ve 6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine dayanılarak hizmetlerini yerine getirmektedir.

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 müdür ve 1 memur  görev yapmaktadır.

Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları ve başlıca çalışmalarımız şunlardır;

Belediye hizmetlerinde kullanılan ve kullanılabilecek her türlü malzemeleri fiyat, kalite, uygunluk açısından araştırarak tespit etmek ve listelemek diğer birimlerle bu bilgileri paylaşmak ve alınacak her türlü malzemenin bu araştırmalar neticesinde, yukarıda belirtilen verilere uygun olarak alımının yapılmasını sağlamak için çaba sarf etmektir. Belediye Birimlerinden talep edilen ve ortak kullanılan sarf malzemelerini (temizlik ve kırtasiye vb.) en kısa sürede karşılayarak malzeme transferlerini sağlamak, araç ve iş makineleri Hasar Tespit Komisyonlarının kurulmasını sağlamak, çalışmalarını denetlemek ve gerektiğinde makama bilgi sunmak, 5018 sayılı Yasanın cevaz verdiği şartlar içinde Belediyeye bağlı birimlerin mal, hizmet ve yapım işlerini yapmaktır. Belediyemiz ana hizmet binasının bakım, onarım (Elektrik, Gaz, Sıhhi Tesisat, Telefon, Santral, faks, fotokopi vs.) temizlik, güvenlik ve santral hizmetleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, kullanım miktarlarını izlemek ve istatistiklerini tutmak, fahiş kullanım sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak, Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini, dayanıklı taşınır mallar ile bu taşınırların bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, tamir takımı ve bakım onarım malzemelerinin alımını gerçekleştirmektir. Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden gelen taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, taşınır mal kayıt ve kontrol işlemlerini yapmaktır.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz