Fen İşleri Müdürlüğü
Mehmet CURA

Özgeçmiş

1966 yılı Balıkesir ili, Balya ilçesi, Danişment köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı.1984 yılında Balıkesir 100.yıl Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. Isparta Meslek Yüksek Okulu inşaat teknikerliğinden mezun olduktan sonra çeşitli iş kollarında çalıştı.

1999 yılında Balya Belediyesinde işçi olarak olarak göreve başladı. 2018 yılında Anadolu Üniversite İşletme bölümünden mezun olmuştur.2019 yılı Mart ayı itibariyle İmar ve Şehicilik Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Müdürlük Bilgisi

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Başkanının verdiği yetki çerçevesinde Belediyemiz Fen İşlerinde her türlü yatırım harcamalarının ihale dosyalarının hazırlaması, istihkak kesin hesap işlerinin ifası, imar kanunu ve yönetmelikleri kapsamında bilumum imar işleri, Belediyenin ve halkın yapım, imar işleriyle diğer buna benzer günlük işler bu serviste düzenlenip, takip, ikmal ve ifa olunmaktadır.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 1 müdür, 1 sözleşmeli memur(inşaat mühendisi), 1  teknik personeli, 3 kadrolu işçi, 27 hizmet alımı personeli ile hizmet vermektedir.

Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları ve başlıca çalışmalarımız şunlardır;

Müdürlüğün yetki ve hizmet alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak. Söz konusu hizmet ve yatırımların ihale edilmesini, kontrollük işlerinin yürütülmesini sağlamak.Yapı tesis onarım ve inşaat işlerinin kontrollük işlerinin yürütülmesini yapmak veya yaptırmak,Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan malzeme, iş makinesi, yedek parça vb. Diğer ihtiyaçların teknik şartnamelerini hazırlamak/ hazırlatmak ve temin etmek.İmar Kanunun 18. maddesine göre uygulaması ve altyapısı tamamlanmış yolları açmak.Açtığı yolların tekniğine uygun olarak temel ve üst kaplamalarını yapmak ve ya yaptırmak.Alt yapı ve üst yapı konusunda ilimizde faaliyette bulunan diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak için periyodik toplantılar yaparak altyapı işlerinin koordinasyonunu ve takibini yapmak.Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tekniğine uygun asfalt üretimini yapmak veya yaptırmak bu konuda gerekli alımları yapmak,Parke şantiyesinde ürettiği veya dışarıdan satın aldığı beton bordür taşı ve beton parke taşı ile alt yapısı tamamlanmış yollara döşeme işlemini yapmak ve yaptırmak.Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, bunlarla ilgili giriş çıkış kayıtlarını tutarak takip etmek,Yol ve kaldırımların sürekli hizmette olması için gerekli bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak,Belediyeye ait yapıların tadilatı elektrik bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak.Belediye Encümen kararı ile muhtaç sahibi şahısların oturdukları konutların bakımını, tamirini, tadilatını yapmak veya yaptırmak,Belediye sınırları içindeki okul binalarının ve bahçesinin, muhtarlık binalarının, kırsal Mahallelerdeki kamu alanlarının bakım ve onarım ve düzenlemesini yapmak ve yaptırmak,Gecekondu veya kanunen yerinde korunması mümkün olmayan yapıların yıkım işlerini yapmak/yaptırmak.Belediyeye ait araç ve iş makinalarının verimli çalışmalarını sağlamak talep halinde ve iş durumuna göre görevlendirmeleri yapmak, iş makineleri ile ilgili her türlü tamir, bakım işlerini, akaryakıt teminini sağlamak,Belediye gelirleri Kanununun 86 ve 89. maddeleri gereğince, yol harcamalarına katılma paylarının kanun ve ilgili yönetmelikteki usullere göre hesaplanarak tarh ve tahakkukunu yapmak,Korkuluk imalatı gibi çeşitli demir işlerini yapmak / yaptırmak,Teklifi Müdürlükçe hazırlanan trafikle ilgili işlerde uygulamanın projeye uygunluğunu denetlemek,

HABERLER


 • Maden Atıklarının Temizlenmesi

      Yıllardır ilçemizi zehirleyen maden atıklarının ıslah edilerek sağlığımıza, çevreye, doğaya, yaşama, canlıya olan zararlarını bertaraf edilmesi için gerekli incelemeleri yapmak ve çözüm üretmek için; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, CHP İlçe Başkanı Gülizar Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatları ile Çevre Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, İBB Tarım Hayvancılık Daire Başkanı Ahmet Atalık, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Vehbi Yörük ile birlikte bölgede inceleme yapıldı, ilçe halkımızı konu hakkında bilgilendirdi    İlçemizde Fransızların 1860- 1940 yılları arasında işlettiği madenden dere yatağına bırakılmış 4 milyon ton zehirli atık, 100 yıllık hikayenin sona ermesi ve bir çok ölüme yol açan atıkların bertaraf edilmesi için çalışmalar devam edecektir.

  DEVAMINI OKU
 • Yazlık Mahallesindeyiz

      Başkanımız Orhan GAGA bugün Yazlık Mahallemizi ziyaret ederek kıymetli hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek taş döşeme çalışmaları üzerine istişare gerşekleştirdi.

  DEVAMINI OKU
 • Arazi Yoları Çözüme Kavuşuyor

      Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile yıllardır arazi yollarında yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturuyoruz.

  DEVAMINI OKU
 • İlçe Kabristan Düzenlemeleri

      İlçe kabristanımızın bakım,tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları özverili bir şekilde tamamlanmıştır.

  DEVAMINI OKU
 • Tertemiz Bir Geleceğe

      İlçemize kazandırdığımız Katı Atık Aktarma Tesisimizin inşaatı tamamlanmak üzeredir. Bu tesis hem çevre sağlığını koruyacak hem de yıllardır yaşanan bu kötü görüntüleri ortadan kaldıracaktır.    Balya'mız için en güzeli, en iyisi için çalışmaya devam edip, Balya'mızı geleceğe, umuda, aydınlık yarınlara emin adımlarla taşıyoruz.

  DEVAMINI OKU

Soru ve Görüşleriniz